top of page

ŠKOLKOVNÉ = MOŽNOST SNÍŽENÍ DANĚ


Pokud umisťujete svoje dítko do mateřské školy nebo dětské skupiny, máte možnost si od daně odečíst tzv. slevu za umístění dítěte. Výše této slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v předškolním zařízení v daném roce. Jde tedy o částku, odpovídající faktickému umístění dítěte v daném roce a není tedy rozhodující okamžik samotné úhrady. Do školkovného se počítají náklady spojené s umístěním dítěte v takovém zařízení (= školné), nelze tam započítávat náklady na stravování nebo další náklady, jako například příspěvky do fondu na sportovní či kulturní akce. Maximální výše slevy je ve výši minimální mzdy, pro rok 2019 je tedy hranice 13.350 Kč, a to pro každé vyživované dítě.

Podmínkou je, že vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může si slevu uplatit jen jeden z nich.

Uplatnění slevy se prokazuje potvrzením předškolního zařízení, které musí obsahovat:

- Jméno vyživovaného dítěte poplatníka

- Celkovou výši výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil,

- Datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

Toto potvrzení předá rodič svému zaměstnavateli do 15. února následujícího roku k ročnímu zúčtování mezd nebo – pokud si zpracovává daňové přiznání sám – jej přikládá jako přílohu k daňovému přiznání.


Zdroj: SMART Daně s.r.o.

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page