top of page

ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ OSVČ za březen


Ode dneška je možné žádat o dotaci z programu "Ošetřovné" pro OSVČ. Dotace se vyplácí za období 12. - 31. března. Žádat může osoba samostatně výdělečně činná na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:  • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo

  • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

  • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Vyplácená výše je 424 Kč za den.


Postup při vyřízení žádosti:

- vyplnění žádosti, kterou najdete na https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/.

- žádost včetně čestného prohlášení vyplňte a vytiskněte a odešlete:

a) datovou schránkou - identifikátor přijemce: wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20

b) e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo

c) originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fpmpo20“.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce232 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Коментарі


bottom of page