top of page

ŽIVNOSTENSKÝ BALÍČEK - DESATERO PRO PODPORU PODNIKÁNÍ


Ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu představilo na tiskové konferenci dne 27. 8. 2019 podobu připravovaného živnostenského balíčku. Jedná se o desatero, které má pomoci podnikatelům, 10 opatření, jak malým a středním podnikatelům usnadnit život. Některá navrhovaná opatření jsou již schválená nebo zavedená, ostatní mají proces teprve před sebou. Na serveru www.businessinfo.cz jsou uvedeny všechny body desatera a zúčastněná ministerstva zde i doplňují % splnění záměru.


1. PODPORA RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

V současné době zákon omezuje zaměstnávání rodinných příslušníků. Záměrem je zavedení rodinné živnosti a rodinné obchodní korporace.


2. PORTÁL OBČANA

Portál občana by měl zajistit pohodlnější registraci živnosti, usnadnění registrace daní, umožnění složení základního kapitálu u s.r.o. přes notářskou úschovu a další.


3. ZMĚNY V ZÁKONECH JEN 2x ROČNĚ

Neustálé novely zákonů jsou noční můrou všech podnikatelů. Tento bod tak počítá se změnami v zákonech vždy s účinností k 1.1. a 1. 7.


4. JEDNOTNÁ DATABÁZE FORMULÁŘŮ

Na stránkách www.businessinfo.cz by již měly být shromážděny všechny formuláře pro podnikatele, dalším úkolem je jejich zinteraktivnění.


5. VŠECHNY POVINNOSTI A INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

Stránky www.businessinfo.cz by měly projít re-designem a obsahovat všechny potřebné informace pro podnikatele.


6. REDUKCE STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistické průzkumy jsou obrovskou zátěží pro podnikatele. Tento bod řeší rušení a úpravy statistických formulářů, případně zvýšení limitů pro povinné vyplňování statistických výkazů.


7. KOMPENZACE EXEKUČNÍCH NÁKLADŮ

Zaměstnavatel má s výkonem exekuce, která postihla jeho zaměstnance, nemalé administrativní a finanční náklady. Záměrem je paušální náhrada nákladů zaměstnavateli.


8. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Návrh obsahuje zásadní zjednodušení celého procesu, živnostník pouze odevzdá projekt a stavební úřad vyřídí všechna ostatní povinná vyjádření za něj.


9. KONEC DAŇOVÝM VÝJIMKÁM

Zákon o daních z příjmů obsahuje nemalý počet různých výjimek a ministerstvo financí si klade za cíl provést důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnotit jejich vliv na výši obecné sazby daně, zahájit redukci, zobecňování a slučování výjimek a nezavádět nové výjimky. O jaké konkrétní výjimky jde však ministryně financí na tiskové konferenci neuvedla.


10. JEDNODUŠŠÍ A NIŽŠÍ DANĚ NEJEN PRO ŽIVNOSTNÍKY

V rámci tohoto bodu již došlo ke zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky. Dále se připravuje:

- snížení DPH na stravovací služby z 15 % na 10 %

- snížení DPH na služby s vysokým podílem lidské práce z 21 % nebo 15 % na 10 %

- spuštění portálu MoJe Daně

- snížení sankčních úroků z pozdního zaplacení daně

- zavedení vracení nesporné části nadměrného odpočtu DPH

- zavedení paušální daně pro živnostníky s obratem do 1 mil. Kč - pouze jedna platba pro daň a odvody sociálního a zdravotního pojištění

- zavedení stravenkového paušálu.


Zdroj: SMART Daně s.r.o.13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page