• admin

Aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Afs 137/2016-176 ve věci AREX CZ:

Aktualizace: 6. čvc 2019

Pouhé naložení pohonných hmot na cisternu přepravce nelze jednoznačně vykládat jako uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH.

Nejvyšší správní soud (NSS) tímto rozsudkem definitivně vyvrací dosavadní teorii aplikovanou Finanční správou. Podle této teorie byla zejména v letech 2013 - 2016 vydána řada zajišťovacích příkazů. Finanční správa tak musí již ve svých rozhodnutích uvádět podrobný právní rozbor, kdy bylo na firmu převedeno vlastnické právo, nebo jiné právo, které by jí umožňovalo ze zbožím nakládat jako vlastník.

NSS zrušil rozhodnutí Krajského soudu a vrátil věc znovu do odvolacího řízení. Nyní je na Odvolacím finančním ředitelství, jak znovu rozhodne a zda dokáže předložit podrobnější argumentaci.

Rozsudek ve věci AREX CZ je významný v tom, že je první, který byl vydán po odpovědích Soudního dvora EU a tím definitivně padla předchozí obhajoba postupu Finanční správy.


https://www.podnikatel.cz/clanky/zjednoduseny-vyklad-uradu-u-zajistovacich-prikazu-soud-definitivne-vyvratil/?fbclid=IwAR0CX91LMCCNCYlz5w7wfcavR7Lo09nrBqlWAb_vBKLhcYs0fSWzFEbwOdk

31 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kontakt:

(T)    +420 739 680 089

(E)    info@smartdane.cz

(A)  Opatovická 249/1,

kancelář:

A. Trägera 2675/97

370 10 České Budějovice

OR:

IČO: 07726988

Spisová značka C 28331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

  • Facebook

© 2019 MAXI SMART s.r.o.    >>>