top of page

Aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Afs 137/2016-176 ve věci AREX CZ:

Aktualizováno: 6. 7. 2019

Pouhé naložení pohonných hmot na cisternu přepravce nelze jednoznačně vykládat jako uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH.

Nejvyšší správní soud (NSS) tímto rozsudkem definitivně vyvrací dosavadní teorii aplikovanou Finanční správou. Podle této teorie byla zejména v letech 2013 - 2016 vydána řada zajišťovacích příkazů. Finanční správa tak musí již ve svých rozhodnutích uvádět podrobný právní rozbor, kdy bylo na firmu převedeno vlastnické právo, nebo jiné právo, které by jí umožňovalo ze zbožím nakládat jako vlastník.

NSS zrušil rozhodnutí Krajského soudu a vrátil věc znovu do odvolacího řízení. Nyní je na Odvolacím finančním ředitelství, jak znovu rozhodne a zda dokáže předložit podrobnější argumentaci.

Rozsudek ve věci AREX CZ je významný v tom, že je první, který byl vydán po odpovědích Soudního dvora EU a tím definitivně padla předchozí obhajoba postupu Finanční správy.


34 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page