top of page

Daňové úlevy pro zasažené obory podnikání


Ministerstvo financí včera rozhodlo o tom, že jarní liberační balíček daňových úlev bude mít prodlouženou platnost a navíc se i rozšíří.

Tedy k institutu zpětného uplatnění daňové ztráty, plošného prominutí DPH na bezúplatná dodání základních ochranných prostředků, plošnému prominutí správního poplatku za podání žádosti o prominutí úroku či pokuty, možnosti žádat o posečkání daně či zrušení záloh a k možnosti žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení přibylo odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena.

Daňovým subjektům, u nichž převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z jedné nebo více níže uvedených činností, které byly od 14.10.2020 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády ČR, se odkládá daňová povinnost:

 • na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, případně za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, a to nejpozději do 31.12.2020

 • na zálohách na silniční dani za zdaňovací období roku 2020,

 • na zálohách na daň z příjmů, splatné v období od 15.10.2020 do 15.12.2020.

Úlevy jsou platné za podmínky, že subjekt jejich uplatnění oznámí správci daně, což lze udělat i e-mailem. Úlevy se vztahují na tyto činnosti podnikání:

 • provozování restauračních zařízení a barů,

 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték

 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,

 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,

 • provozování cirkusů a varieté,

 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,

 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,

 • pořádání veletrhů,

 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,

 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,

 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Daňové subjekty, na které se liberační balíček nevztahuje, mohou podle ministryně financí o odklad platby daně zažádat individuálně.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page