top of page

Dlužíte na daních a odvodech? - Milostivé léto už jen do 30.11.2023!


Díky zákonné úpravě je možné zažádat o odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách. Jde o tzv. Milostivé léto 2023. Týká se to příslušenství (tedy úroky z prodlení, úroky z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné placení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů), které se vztahuje k:

  • sociálnímu pojištění a příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti

  • daňovým nedoplatkům

  • dluhům vůči soudům a Vězeňské správě ČR

  • jiným dluhům, které jsou vymáhané územní samosprávou, pokud se k Milostivému letu připojili (např. místní poplatky za psy).

Podmínkou pro odpuštění je zaplacení samotného dluhu, a to buď do 30. listopadu 2023 nebo ve splátkách, jejichž termíny jsou dané zákonem, a to jak pro daňové nedoplatky, tak pro dluhy na sociálním pojištění.

Daňové nedoplatky se splácí ve 12 splátkách počínaje 30.11.2023 a konče 31.10.2024. Dluhy na sociálním pojištění se splácí ve 12 splátkách počínaje 31.12.2023 a konče 30.11.2024, pokud je dluh nižší nebo roven 50 tis. Kč, případně v 60 splátkách počínaje 31.12.2023 a konče 30.11.2028, pokud je dluh vyšší než 50 tis. Kč.

O možnost úhrady ve splátkách je nutné zažádat.

Další podmínkou je, že samotný dluh vznikl před 30.9.2022. Žádost o odpuštění je možné uplatnit nejdéle do 30. listopadu 2023.Ing. Lenka Cásková

14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page