top of page

Kdo je poplatníkem silniční daně od roku 2022?


Dne 1.7.2022 vstoupila v platnost novela zákona o silniční dani s účinností od 1.1.2022. Tato novela vyřadila z povinnosti platit silniční daň zejména za osobní automobily, autobusy a nákladní vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 t.

Předmětem daně jsou od ledna 2022 pouze nákladní vozidla kategorie N2 (3,5 - 12 t) a N3 (nad 12 t) a jejich přípojná vozidla kategorie O3 (3,5 t - 10 t) a O4 (nad 10 t), registrovaná v registru silniční vozidel v ČR.

Poplatníkem silniční daně tedy již není podnikatel, používající osobní vozidlo k podnikání, ani zaměstnavatel, jelikož osobní automobily a jejich přípojná vozidla již nejsou předmětem daně.

Výše daně je stanovena pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 t a výše a pro tahače s největší povolenou hmotností jízdní soupravy 16 t a výše. Tedy nákladní vozidla do 12 t jsou sice předmětem daně, ale mají nulovou sazbu daně.

Slevy na dani, které zohledňovaly stáří vozidla, jsou zrušeny. Nadále zůstává v platnosti sleva v souvislosti s kombinovanou dopravou, tj. přepravou zboží, kdy je se silniční dopravou využita i železniční nebo vodní doprava.

Daňové přiznání se podává pouze v případě, pokud se v něm uvádí alespoň jedno vozidlo:

  • za které je daň vyšší než 0 Kč,

  • vozidlo, za které se uplatňuje sleva na dani (např. kombinovaná doprava) nebo

  • vozidlo, které je osvobozeno a pokud by jinak podléhalo dani vyšší než 0 Kč (např. nákladní vozidla pro správu pozemních komunikací).

Pokud je celková silniční daň méně než 100 Kč, potom se daň nepředepíše a ani se nehradí.

Zálohy na silniční daň jsou zrušeny, hradí se pouze daň dle daňového přiznání. Pokud tedy poplatník v průběhu roku 2022 uhradil zálohu či zálohy, vznikl mu přeplatek na dani a může si u správce daně zažádat o vrácení tohoto přeplatku.

Také dochází ke zrušení registrace k silniční dani. Poplatníkům, registrovaným k silniční dani před účinností zákona, zaniká registrace ze zákona dnem 1. 1. 2022. Není tedy potřeba činit žádný úkon.


Ing. Lenka Cásková


448 zobrazení2 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2 Comments


Dobrý den, osobní vozidla nejsou předmětem silniční daně, tedy ani vozidla zaměstnanců.

Like

Karel Pilný
Karel Pilný
Jan 20, 2023

A co silniční daň který platí firma ve výši 25 korun za den za použití vlastního auta zaměstnance na služební cestu? Tato daň se platí nebo ne?

Like
bottom of page