top of page

Kdo je poplatníkem silniční daně od roku 2022?


Dne 1.7.2022 vstoupila v platnost novela zákona o silniční dani s účinností od 1.1.2022. Tato novela vyřadila z povinnosti platit silniční daň zejména za osobní automobily, autobusy a nákladní vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 t.

Předmětem daně jsou od ledna 2022 pouze nákladní vozidla kategorie N2 (3,5 - 12 t) a N3 (nad 12 t) a jejich přípojná vozidla kategorie O3 (3,5 t - 10 t) a O4 (nad 10 t), registrovaná v registru silniční vozidel v ČR.

Poplatníkem silniční daně tedy již není podnikatel, používající osobní vozidlo k podnikání, ani zaměstnavatel, jelikož osobní automobily a jejich přípojná vozidla již nejsou předmětem daně.

Výše daně je stanovena pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 t a výše a pro tahače s největší povolenou hmotností jízdní soupravy 16 t a výše. Tedy nákladní vozidla do 12 t jsou sice předmětem daně, ale mají nulovou sazbu daně.

Slevy na dani, které zohledňovaly stáří vozidla, jsou zrušeny. Nadále zůstává v platnosti sleva v souvislosti s kombinovanou dopravou, tj. přepravou zboží, kdy je se silniční dopravou využita i železniční nebo vodní doprava.

Daňové přiznání se podává pouze v případě, pokud se v něm uvádí alespoň jedno vozidlo:

  • za které je daň vyšší než 0 Kč,

  • vozidlo, za které se uplatňuje sleva na dani (např. kombinovaná doprava) nebo

  • vozidlo, které je osvobozeno a pokud by jinak podléhalo dani vyšší než 0 Kč (např. nákladní vozidla pro správu pozemních komunikací).

Pokud je celková silniční daň méně než 100 Kč, potom se daň nepředepíše a ani se nehradí.

Zálohy na silniční daň jsou zrušeny, hradí se pouze daň dle daňového přiznání. Pokud tedy poplatník v průběhu roku 2022 uhradil zálohu či zálohy, vznikl mu přeplatek na dani a může si u správce daně zažádat o vrácení tohoto přeplatku.

Také dochází ke zrušení registrace k silniční dani. Poplatníkům, registrovaným k silniční dani před účinností zákona, zaniká registrace ze zákona dnem 1. 1. 2022. Není tedy potřeba činit žádný úkon.


Ing. Lenka Cásková


443 zobrazení2 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page