top of page

Komora daňových poradců navrhuje další daňová opatření


Komora daňových poradců dne 20. 3. 2020 oslovila jednotlivé ministry s návrhy dalších opatření v oblasti daní za účelem snížení dopadů aktuální krizové situace. Jde o tyto návrhy:

1. Posunutí termínů odvodů z mezd, či jejich částečné nebo plné prominutí.

2. Plošné prominutí záloh na daň z příjmů za I. a II. čtvrtletí 2020.

3. Snížení administrativní náročnosti žádostí o poskytnutí úvěrů a půjček.

4. Plošné zkrácení lhůt pro vracení nadměrných odpočtů DPH, bezúročné prodloužení úhrad DPH minimálně za měsíc březen a duben, resp. I. čtvrtletí 2020.

5. Umožnění plátcům DPH poskytovat svá plnění (například ochranné roušky, dezinfekční prostředky,...) pro vybrané státní složky bez DPH při zachování nároku na odpočet na vstupu v plné výši.

Komora daňových poradců si je vědoma toho, že tyto návrhy budou mít negativní dopad do rozpočtu, nicméně jako prioritní vidí nutnost pomoci podnikatelům zachovat jejich ekonomický život.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce, ev. č. 5513

52 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page