top of page

Kompenzační bonus se nevylučuje s dotací COVID-Nájemné


Současný návrh novely zákona o kompenzačním bonusu obsahuje v § 8 toto ustanovení:

"Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2".

Z tohoto lze na první pohled udělat závěr, že kompenzační bonus není možné kombinovat s podporou COVID-Nájemné. Nicméně bude možné čerpat obě podpory, neboť nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Podle současného návrhu novely zákona o kompenzačním bonusu je bonusové období nastaveno od 5. října do 4. listopadu 2020, zatímco aktuální výzva k programu COVID-Nájemné je vyhlášena pro rozhodné období červenec, srpen a září 2020. Ke kumulaci, a tedy vyloučení duplicitní podpory, by došlo v případě prodloužení rozhodného období.

Projednávání novely zákona o kompenzačním bonusu bylo Senátem vráceno Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, z nichž jeden se právě týká lepší formulace souběhu kompenzačního bonusu a dotace COVID-Nájemné.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

348 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page