top of page

Končí bezsankční období pro zálohy na silniční dani!


V souvislosti s první vlnou koronaviru vláda rozhodla o prominutí příslušenství daně spojeného s pozdní úhradou záloh na silniční dani splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, pokud dojde k jejich úhradě zároveň s úhradou za III. čtvrtletí, tedy nejpozději do 15. 10. 2020.

Pokud by nedošlo k úhradě do tohoto termínu, byl by k zálohám za I. a II. čtvrtletí připočítán úrok z prodlení, a to zpětně od jejich původního termínu splatnosti.

Pro rok 2020 byl zákon o silniční dani novelizován a změna se týká snížení sazeb u automobilů s největší povolenou hmotností nad 3, 5 tuny (týká se všech vozidel s výjimkou osobních automobilů). U těchto vozidel dochází ke snížení silniční daně o 25 %. Zálohy na rok 2020 se tedy stanovují již z těchto případně snížených sazeb.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

15 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page