top of page

EET BEZ POKLADNÍHO ZAŘÍZENÍ = ZVLÁŠTNÍ REŽIM EET

Aktualizováno: 20. 3. 2020


Novela zákona o evidenci tržeb, platná od listopadu 2019, zavádí pro poplatníky s účinností od 1. 5. 2020 možnost evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu. Při použití tohoto režimu poplatník nemusí pořizovat pokladní zařízení, tiskárnu a nemusí mít přístup k internetu. Povinnost evidence tržeb je plněna v papírové podobě prostřednictvím bloku účtenek a oznámením o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Zvláštní režim mohou použít fyzické osoby, kteří:

· nejsou plátci DPH,

· nemají více než 2 zaměstnance

· roční výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje 600 tis. Kč


Žádost o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu lze podávat již od 1. 2. 2020, finanční úřad rozhodne o žádosti do 30 dnů od jejího podání. Oznámení o rozhodnutí bude ideálně předáno osobně poplatníkovi přímo na finančním úřadě, kdy správce daně poplatníkovi zároveň předá i potřebný počet bloků účtenek pro následné ruční vyplňování. V praxi pak poplatník při uskutečnění evidované tržby vystaví zákazníkovi účtenku z bloku účtenek, účtenka bude propisovací, takže kopii si poplatník uchová pro případnou kontrolu správcem daně. Za každé čtvrtletí poplatník podá oznámení o tržbách.


SMART Daně s.r.o.

43 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page