top of page

KVALITA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ JE K NEZAPLACENÍ

Špatně vedené účetnictví je jedním z podnikatelských rizik, které se podnikatelskému subjektu mohou pěkně prodražit. Finanční úřad se při svých kontrolách již nezaměřuje jen na správné stanovení daně, ale i na to, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem o účetnictví. A pak vyměřuje pokutu, která se stanovuje až do výše 3 % aktiv (tj. majetku společnosti včetně pohledávek a finančních prostředků).

Důsledky nekvalitně vedeného účetnictví se však mohou projevit i v jiných situacích – nezaúčtované doklady, které mohly snížit základ daně nebo prokázat vzniklou škodu při jednání s pojišťovnou. Odchod společníka z firmy či vypořádání SJM, kdy oba manželé jsou majiteli i jednateli společnosti – i to jsou situace, při kterých se opíráte o účetnictví. A tato vypořádání nemusí být vždy vedena ve shodě obou stran a pak končí u soudu. Ustojíte pak svoje nároky na základě nesprávného, neúplného, neprůkazného a nesrozumitelného účetnictví?

Odpovědnost za správně vedené účetnictví je vždy na jednateli. Této odpovědnosti se v sice nezbaví tím, že uzavře smlouvu s externí účetní, ale škody může eliminovat tím, že si vybere kvalitní účetní. Setkáváme se ve své praxi s výsledky práce účetních, které právě svoji práci nedělají s odbornou péčí, ale i s majiteli firem, kteří museli zaplatit pokutu finančnímu úřadu a navíc uhradit nové účetní firmě náklady za rekonstrukci účetnictví.

Ustanovení § 5 odst. 1 NOZ říká: „Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“ Na to navazuje § 2953 NOZ ohledně náhrady škody – soud nemůže přiměřeně snížit náhradu škody, pokud škodu způsobil ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu jako příslušník určitého stavu nebo povolání, porušením odborné péče. Mohlo by se to jevit jako bič na nekvalitní účetní, ale ty se s těmito ustanovení zákona seznamují až je příliš pozdě.


Na závěr několik rad, které by mohly pomoci při výběru účetní/účetní firmy:

- Je uzavřená smlouva o vedení účetnictví?

- Má uzavřené pojištění profesní odpovědnosti?

- Sleduje účetní proces legislativy a účastní se školení?

- Poskytuje i doplňkový servis? – například upozornění na termíny, povinnosti a odpovědnosti účetní jednotky a sankce za ně

- Jaké jsou reference o dosavadní praxi?


Zdroj: SMART Daně s.r.o.

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page