top of page

Liberační balíček II. - další daňové úlevy - Aktualizace 30.3.2020

Aktualizováno: 31. 3. 2020


K již schválenému liberačnímu balíčku číslo I. by měly přibýt další úlevy. Ministerstvo financí v liberačním balíčku č. II navrhuje:

1. Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob - 2. záloha u čtvrtletních plátů a 1. záloha u pololetních plátců se nebude vůbec hradit.

2. Plošné prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a pozdě uhrazená daň nebo záloha na daň z nabytí nemovitých věcí - prominutí se týká všech opožděných daňových přiznání s lhůtou podání v termínu od 31.3. do 31.7.2020. Daňové přiznání může být bez sankce podáno nejpozději do 31.8.2020.

3. Zpětné uplatnění daňové ztráty za rok 2020 - zavádí se institut "Loss carryback", neboli zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů fyzických i právnických osob. Ztrátu za rok 2020 tak bude možné uplatnit zpětně v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 formou dodatečného daňového přiznání.

4. Pozastavení EET - po dobu stavu nouze a následujících 3 měsíců nemusí žádný poplatník evidovat své tržby a tato povinnost nebude kontrolována.

5. Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020.U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.

6. Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.Ing. Lenka Cásková

daňový poradce, ev. č. 5513


59 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page