top of page

Limitace u osobních automobilů od 1.1.2024 - konec drahých aut v podnikání?


S daňovými novinkami pro rok 2024 se do zákona o DPH a do zákona o dani z příjmů dostalo omezení odpočtu DPH a odpisů u osobních automobilů kategorie M1. Jak to bude fungovat?


Daň z příjmů

U vozidel zařazených do majetku po 1.1.2024 dojde k omezení daňově uznatelných odpisů. Není tedy limitována vstupní cena majetku, ale výše daňově uznatelných odpisů. Běžné daňové odpisy se upraví o koeficient, který se vypočítá jako poměr limitu 2 mil. Kč a vstupní ceny majetku (bez DPH). Jednoduše řečeno - daňový odpis, na který jsme zvyklí, se pokrátí koeficintem a tato část bude nakonec daňově uznatelným odpisem.


Podívejme se na příklad, kdy je pořízeno osobní vozidlo za 4 mil. Kč bez DPH:

Pořizovací cena auta bez DPH je tedy 4 mil. Kč a koeficient při limitaci 2 mil. Kč bude 50% (2 mil. / 4 mil.). Daňový odpis tak bude nutné snížit o 50 % - výsledná částka pak bude daňově uznatelným odpisem:Pokud dojde v průběhu odpisování vozidla k jeho technickému zhodnocení, bude nutné koeficient přepočítat.

A jak to bude při prodeji vozidla? Prodej se uskuteční ve 3. roce odpisování za cenu 3 mil. Kč bez DPH:Daňový odpis v roce prodeje bude v poloviční výši (890.000 / 2 = 445.000). Zisk z prodeje tedy bude 3.000.000 Kč minus 2.225.000 Kč = 775.000 Kč


Na závěr k limitaci z pohledu daně z příjmů:

  • výjimky pro limitaci daňových odpisů mají automobily pro koncesovanou přepravu osob, sanitní vozidla a pohřební vozidla. Výjimka je i pro leasingové společnosti,

  • pokud je vozidlo užíváno na základě operativního leasingu ("nájmu"), tak limitace je pouze u pronajímatele,

  • pokud je vozidlo užíváno na základě finančního leasingu, tak na straně leasingové společnosti je výjimka, limitace však dopadá na uživatele, který musí limitovat leasingové splátky.

DPH

Maximální odpočet DPH bude u vozidel pořízených po 1.1.2024 možný do maximální výše 420.000 Kč. Výjimka pro leasingové společnosti, která je v dani z příjmů, však neplatí u DPH.

Zároveň limitace neplatí pro automobily, pořízené jako zboží. Například prodejce nových vozidel tuto limitaci nemá, pokud prodává zboží. Jakmile však zboží převede do dlouhoobého majetku - například z důvodu, že jde o tzv. předváděcí vozidlo, je povinen vrátit odpočet DPH, který byl uplatněn nad limitací.

Při prodeji vozidla se odvádí DPH z plné prodejní ceny.


Na závěr k limitaci z pohledu DPH:

  • výjimku pro toto omezení mají automobily pro koncesovanou přepravu osob, sanitní vozidla a pohřební vozidla,

  • pokud je záloha na pořízení automobilu uhrazena do 31.12.2023, limitace se ještě nepoužije,

  • Neuplatněný odpočet DPH (nad 420.000 Kč) se zaúčtuje do nákladů. Toto navýšení vstupní ceny pak ovlivní koeficient pro výpočet daňově uznatelného odpisu,

  • u operativního leasingu omezení odpočtu DPH dopadá pouze na pronajímatele,

  • u finančního leasingu se omezení odpočtu DPH týká i leasingové společnosti.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Ing. Lenka Cásková


40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page