• admin

Metodická informace GFŘ k zaokrouhlování DPH u bezhotovostních plateb


Letošní novela zákona o DPH přinesla nové pravidlo, týkající se zaokrouhlování. Podle nového ustanovení zákona se „do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu“. Tedy pokud prodávám zboží za hotové a hodnota toho zboží včetně DPH je například 549,50 Kč, zaokrouhlím částku na 550 Kč, protože padesátník mi již nikdo nezaplatí. Zákon mi novelizovaným ustanovením dovoluje tento padesátník dále neřešit opětovným rozpočítáváním na základ daně a daň.

Nicméně toto ustanovení zákona zmiňuje pouze platbu v hotovosti, nikoliv převodem z účtu na účet. Řada subjektů tak přestala na svých fakturách zaokrouhlovat, jiné subjekty tyto malichernosti vůbec neřešily.

V říjnu Generální finanční ředitelství vydalo metodickou informaci, kde uvádí, že pokud by došlo při bezhotovostní úhradě k zaokrouhlení, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Toto zaokrouhlení, jak hotovostní, tak bezhotovostní platby, se však týká pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Zaokrouhlení vyšší je nutné již zohlednit v základu daně a dani.


SMART Daně s.r.o.


9 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kontakt:

(T)    +420 739 680 089

(E)    info@smartdane.cz

(A)  Opatovická 249/1,

kancelář:

A. Trägera 2675/97

370 10 České Budějovice

OR:

IČO: 07726988

Spisová značka C 28331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

  • Facebook

© 2019 MAXI SMART s.r.o.    >>>