top of page

NECHCETE SE JIŽ ZATĚŽOVAT DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM? – SJEDNEJTE SI PAUŠÁLNÍ DAŇ


Paušální daň neboli daň stanovenou paušální částkou řeší § 7a zákona o dani z příjmů. Jde o určitou administrativní úlevu pro drobné podnikatele.

Paušální daň je daň sjednaná s finančním úřadem, kterou poté platíte, aniž byste zpracovávali a podávali daňové přiznání. Paušální daň si může sjednat podnikatel, který nemá jiné příjmy, než příjmy ze zaměstnání, příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnostenského podnikání a příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba živnostenské oprávnění. Další podmínkou je, že příjmy tohoto podnikatele nepřesáhly za předchozí 3 zdaňovací období 5 mil. Kč.

Žádost o stanovení paušální daně se musí podat do 31. ledna běžného zdaňovacího období a podnikatel v této žádost uvede předpokládané příjmy a výdaje. Z rozdílu mezi příjmy a výdaji se vypočte daň, sníží se o předpokládané slevy na dani a výsledná daň nesmí být nižší než 600 Kč. Sjednat daň lze nejdéle na 3 roky. Pokud finanční úřad zjistí, že paušální daň významně neodpovídá skutečnosti, takto sjednanou daň zruší, avšak až od následujícího roku.

Paušální daň je splatná do 15. prosince běžného zdaňovacího období.

Výhody pro podnikatele:

- nemusí vést daňovou evidenci ani účetnictví,

- vede pouze minimální záznamy pro účely daně z příjmů, nemusí evidovat a prokazovat vynaložené náklady,

- má výrazně snížené riziko daňové kontroly,

- má ohledně daně z příjmů větší jistotu – předem ví, kolik na dani zaplatí.

Zdroj: SMART Daně s.r.o.

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page