top of page

Nový program pro uzavřené provozovny: COVID-Gastro-Uzavřené provozovny


Vláda dne 4. 1. 2021 schválila nový program, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu, který má podpořit všechny provozovny, které museli omezit svoji činnost nebo úplně zavřít.

Podpora by měla podnikatelům přispívat na pokrytí osobních nákladů, nákladů na materiál, nákladů na služby, odpisů, daní a poplatků, splátek úvěrů, režijních nákladů atd.

Výše podpory bude činit 400 Kč za den za každého zaměstnance v pracovním poměru (případně spolupracující osobu). Počet dnů závisí na počtu dnů, kdy byla provozovna z rozhodnutí vlády uzavřena.

Žadatelem podpory může být fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona a tato živnost spadá do vyjmenovaných sektorů (viz soubor ke stažení)

Přehled sektorů COVID-GASTRO-Uzavřené pr
.
Stáhnout • 273KB

Podmínkou pro poskytnutí podpory je, že v období od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021, tedy za období, za jaké se podpora poskytuje, subjektu v souvislosti s omezením podnikatelské činnosti poklesly tržby a tím i likvidita. V tomto období také musí být žadatel oprávněn provozovat svoji živnost, nepřeruší provozování živnosti a neukončí svoji činnost ve lhůtě nejméně 3 měsíců od získání podpory.

Další důležitou podmínkou je, že žadatel nemá ke dni podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti na daních a odvodech. Zde je důležité připomenout, že pokud podnikatel odsunul platbu daně na základě prominutí úroků ministryní financí (např. náš článek Odklad DPH a silniční daně do srpna 2021), stále je v prodlení s platbou daně a vzniká mu nedoplatek.

Výzva bude zveřejněna 15. 1. 2021 a od tohoto data také bude možné podávat žádosti prostřednictvím webové stránky www.mpo.cz, stejně jako se podávají žádosti o dotaci COVID-Nájemné.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

62 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page