top of page

PŘEVEĎTE SVÉ PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ NA SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBU


V rámci optimalizace své daňové povinnosti z podnikatelské činnosti máte možnost převést své příjmy a výdaje na manžela nebo manželku či jinou osobu žijící s vámi ve společně hospodařící domácnosti. Tato optimalizace je výhodná v případě, že druhá osoba nemá možnost využít všech slev a daňových zvýhodnění, které zákon o dani z příjmů umožňuje a to z toho důvodu, že má příjem nízký nebo žádný. Výhoda je však také v případě, že je pro spolupracující osobu podnikání jen vedlejší činnost, tedy podniká například při rodičovském příspěvku, na mateřské, ve starobním či invalidním důchodu nebo při studiu či zaměstnání. Na takto spolupracující osobu převádíte podíl příjmů a stejný podíl výdajů:

- na manžela lze převést až 50 % příjmů a 50 % výdajů a rozdíl převedených příjmů a výdajů (tedy převáděný zisk) nesmí překročit 540 tis. Kč za rok,

- na ostatní spolupracující osobu lze převést až 30 % příjmů a 30 % výdajů a rozdíl příjmů a výdajů (tedy převáděný zisk) nesmí překročit 180 tis. Kč za rok.

Převést příjmy a výdaje nelze na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku. Dále nelze příjmy a výdaje převést na dítě, pokud na něj uplatňujete daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo na manžela či manželku, pokud na něj uplatňujete slevu na manžela, respektive příjmy a výdaje převést lze, ale pak nelze uplatnit daňové zvýhodnění nebo slevu.

Zvolením správné varianty pak ušetříte nejen na daních, ale i na odvodech. Převedením příjmů na spolupracující osobu vás také můžete uchránit před solidární daní.

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page