top of page

PAUŠÁLNÍ DAŇ = od roku 2021 daň a odvody jednou platbou

Aktualizováno: 5. 1. 2021


Ministerstvo financí připravilo návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky a Poslanecká sněmovna jej 20.10.2020 schválila. Sice ještě návrh musí být schválen Senátem a změna zákona musí nabýt účinnosti, nicméně pojďme se podívat na základní principy.

Jde o to, že tato paušální daň zahrnuje jak daň z příjmů, tak i odvody sociálního a zdravotního pojištění v jedné platbě.


Výhody jsou v tom, že podnikatel:

 • nemusí zpracovávat a podávat roční daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 • nemusí zpracovávat a podávat roční přehledy o příjmech pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu

 • s velkou pravděpodobností mu nepřijde daňová kontrola

 • nemá žádnou administrativu s daňovou evidencí či sledováním svých příjmů.

Podnikatel však musí splňovat tato kritéria:

 • jeho roční příjmy jsou do výše 1 mil. Kč

 • je neplátce DPH

 • nemá příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP

 • není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení

 • nejpozději do 10. ledna 2021 musí požádat správce daně o paušální režim.

Limit ročních příjmů byl sjednocen s hranicí pro povinnou registraci plátce DPH. Ministerstvo financí tento limit původně navrhovalo, na vládě poté došlo k dohodě o snížení limitu na 800 tis. Kč. Rozpočtový výbor ale navrhl vrátit limit zpět na 1 mil. Kč.


Výše paušální daně se bude ročně měnit, pro rok 2021 by měla být stanovena ve výši 5.469 Kč měsíčně. Částka se skládá ze:

 • zdravotní pojištění ve výši 2.393 Kč

 • daň z příjmu ve výši 100 Kč

 • sociální pojištění ve výši 2.976 Kč.

Částka na zdravotní pojištění je stanovena jako minimální odvod. Částka na sociální pojištění je stanovena jako minimální odvod zvýšený o 15 % z důvodu navýšení příspěvku na důchodové pojištění podnikatele. Toto navýšení je na úkor snížení daně z příjmu, které tak bylo sjednáno na symbolickou stovku měsíčně.


Pokud se podnikatel přihlásí k paušální dani, nemůže pak již uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy (bonus na děti, sleva na manželku, na invalidní důchod, na studenta, na školkovné...). Je tedy potřeba, aby si každý podnikatel zvážil, do jaké míry je pro něj paušální režim výhodný. Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo kalkulačku, kde si můžete spočítat, zda a kolik ušetříte využitím institutu paušální daně.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

211 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page