• admin

PAUŠÁLNÍ DAŇ - od roku 2021 daň a odvody jednou platbou?


Ministerstvo financí připravilo návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky. Jde o to, že tato paušální daň zahrnuje jak daň z příjmů, tak i odvody sociálního a zdravotního pojištění v jedné platbě.


Výhody jsou v tom, že podnikatel:

 • nemusí zpracovávat a podávat roční daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 • nemusí zpracovávat a podávat roční přehledy o příjmech pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu

 • s velkou pravděpodobností mu nepřijde daňová kontrola

 • nemá žádnou administrativu s daňovou evidencí či sledováním svých příjmů.

Podnikatel však musí splňovat tato kritéria:

 • jeho roční příjmy jsou do výše 800 tis. Kč

 • je neplátce DPH

 • nejpozději do 10. ledna 2021 musí požádat správce daně o paušální režim.

Stanovený limit 800 tis. Kč je trochu nesystémový, protože není v souladu s jinými limity - pro plátcovství DPH máme limit 1 mil. Kč, pro EET je zase limit 600 tis. Kč. V dalším legislativním procesu tedy nelze vyloučit návrhy na změnu této limitní částky.


Výše paušální daně se bude ročně měnit, pro rok 2021 by měla být stanovena ve výši 5.740 Kč měsíčně. Částka se skládá ze:

 • zdravotní pojištění ve výši 2.514 Kč

 • daň z příjmu ve výši 100 Kč

 • sociální pojištění ve výši 3.126 Kč.

Částka na zdravotní pojištění je stanovena jako minimální odvod. Částka na sociální pojištění je stanovena jako minimální odvod zvýšený o 15 % z důvodu navýšení příspěvku na důchodové pojištění podnikatele. Toto navýšení je na úkor snížení daně z příjmu, které tak bylo sjednáno na symbolickou stovku měsíčně.


Pokud se podnikatel přihlásí k paušální dani, nemůže pak již uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy (bonus na děti, sleva na manželku, ...). Je tedy potřeba, aby si každý podnikatel zvážil, do jaké míry je pro něj paušální režim výhodný.


Návrh paušálního režimu byl schválen Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení a čeká na posouzení rozpočtovým výborem.


Ing. Lenka Cásková

17 zobrazení

Kontakt:

(T)    +420 739 680 089

(E)    info@smartdane.cz

(A)  Opatovická 249/1,

kancelář:

A. Trägera 2675/97

370 10 České Budějovice

OR:

IČO: 07726988

Spisová značka C 28331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 • Facebook

© 2019 MAXI SMART s.r.o.    >>>