top of page

Stát pomůže podnikatelům s nájemným


Vláda schválila přípravu 2. výzvy programu COVID - Nájemné. Stát by měl přispět podnikatelům 50 % z celkového nájemného za III. čtvrtletí 2020 a nově již nebude platit podmínka poskytnutí slevy pronajímatelem.

Dotace bude proplácena zpětně po uhrazení částky žadatelem pronajímateli. Limit podpory na jednoho nájemce je 10 mil. Kč.

O příspěvek budou moci žádat subjekty, jejichž činnost byla aktuálně postižena krizovými opatřeními v těchto odvětvích:

  • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.)

  • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky

  • Kina

  • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy

  • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra

  • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb

  • Zoologické zahrady

  • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel)

  • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Výzva by měla být zveřejněna ještě v říjnu a ministerstvo průmyslu a obchodu počítá s tím, že žádosti budou moci podnikatelé podávat nejméně měsíc.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce


9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page