top of page

Změny v odepisování majetku by měly mít účinnost od 1.1.2020


Vládní návrh novelizace zákona o daních z příjmů vstupuje do 2. čtení. Pozměňovacími návrhy se do novely přidává i změna v odepisování majetku.

Hranice pro dlouhodobý majetek by se měla zvýšit na 80.000 Kč, a to již pro majetek pořízený od 1.1.2020, a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do užívání od 1.1.2020.

Hmotný majetek, zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k zákonu o dani z příjmů, který je pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021, by se mohl odepisovat rovnoměrně po dobu 12 měsíců, avšak pouze pokud je poplatník jeho prvním odpisovatelem. Podle stávajícího zákona se majetek ve skupině 1 odepisuje 3 roky a patří sem například počítače, jízdní kola, ale i některá zvířata.

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k zákonu o dani z příjmů, který je pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021, by se mohl odepisovat po dobu 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny majetku. Opět poplatník musí být prvním odpisovatel tohoto hmotného majetku. Majetek ve skupině 2 se dosud odepisuje 5 let a patří sem například spotřební elektronika, osobní a nákladní automobily, rekreační a sportovní čluny, motocykly, nábytek, atd.

Novelu čeká ještě další legislativní proces, takže uvidíme, v jaké podobě a také kdy se k poplatníkům dostane.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

351 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page