top of page

Zrušení daně z nemovitých věcí


Dnes prošel Sněmovnou ve 3. čtení návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nemovitostí. Jakmile návrh schválí Senát a podepíše prezident republiky, dojde k definitivnímu zrušení daně z nemovitostí, a to zpětně. Daň již nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad do katastru nemovitostí nejpozději v prosinci 2019.

Návrh zákona obsahuje změnu časového testu, který je rozhodující pro uplatnění osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti. Tento test se ze současných 5 let prodlouží na 10 let. Účinnost nového prodlouženého testovacího období bude pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Původní návrh zákona zahrnoval zrušení možnosti odpočtu úroků ze základu daně ze smluv o úvěru na bydlení, uzavřených počínaje rokem 2021. Poslanecká sněmovna však svým pozměňovacím návrhem tuto možnost odpočtů nechává zachovanou, ale u smluv uzavřených od 1. ledna 2022 se sníží limit výše odpočitatelných úroků z aktuální výše 300.000 Kč na 150.000 Kč. Aktuálně platné smlouvy o úvěru na bydlení mají tedy zachovaný limit odpočtu úroků 300.000 Kč, a to i kdyby byly následně refinancovány.


Splatnost daně z nabytí nemovitých věcí byla pro letošní rok v rámci liberačního balíčku odsunuta nejprve do srpna, později do konce roku 2020. Pokud kupující již daň zaplatil, bude si moci po nabytí účinnosti zákona zažádat o její vrácení.


Ing. Lenka Cásková


57 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page