top of page

Prominutí odvodů sociálního pojištění zaměstnavatelů

Aktualizováno: 17. 6. 2020


V pondělí 25.5.2020 bude vláda projednávat návrh MPSV, týkající se novely zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, placeného zaměstnavateli. Zaměstnavatel odvádí na toto sociální pojištění 24,8 % z hrubé mzdy. Dále odvádí 9% z hrubé mzdy na zdravotní pojištění, tento odvod již předmětem prominutí není. Stejně tak se prominutí netýká odvodů zaměstnanců.

Pokud by tento návrh byl schválen v pondělí jak vládou, tak i v následném legislativním procesu, firmy by nemuseli platit odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele za měsíc červen, červenec a srpen.

Nárok na prominutí pojistného bude mít zaměstnavatel, jestliže:

  1. počet jeho zaměstnanců není vyšší než 50 (varianta I.) nebo 25 (varianta II.)

  2. počet jeho zaměstnanců neklesl o více než 10 % oproti březnu 2020

  3. celkové mzdy neklesly o více než 10 % oproti březnu 2020

  4. včas odvedl pojistné za zaměstnance

  5. nečerpá v daném měsíci Antivirus B

Splnění podmínek pro prominutí pojistného se bude posuzovat za každý měsíc samostatně.

Zaměstnancem je v tomto případě zaměstnanec v pracovním poměru, který je účasten nemocenského pojištění, tedy např.:

  • zaměstnanec v pracovním poměru

  • zaměstnanec na základě dohody o pracovní činnosti

  • zaměstnanec na základě dohody o provedení práce.

Uvidíme tedy po pondělním jednání vlády, jaká bude výsledná podoba novely o prominutí odvodu.


Aktualizace 25.5.2020 - Vláda schválila návrh MF s variantou I. - tedy pro zaměstnavatele s maximálním počtem zaměstnanců 50. Sněmovní tisk tak jde dál do Poslanecké sněmovny a Senátu.

Aktualizace 13.6.2020 - Senát vrátil do Poslanecké sněmovny vládní návrh. Dobrý záměr nebyl projednán se zástupci podnikatelů a profesními komorami a obsahoval některé nedostatky, které se senátní verze snaží odstranit.

Aktualizace 16.6.2020 - bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou.


Ing. Lenka Cásková

100 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page