top of page
JAREK_POUST_ZDROJ.jpg
Starosti nechte na nás. Je to naše práce...
Účetnictví a Daňová evidence

Bohužel, v mnoha případech nepoznáte dobré účetní od špatných, dokud nepřijde na kontrolu Finanční úřad. To už je ale většinou pozdě.

Během dlouhé praxe jsme se setkali s případy, kdy se na nás obrátil klient, který dostal pokutu za špatně vedené účetnictví nebo jiný klient, který náhodou odhalil nesrovnalosti v odpočtu DPH, což vyžadovalo kompletní rekonstrukci účetnictví. Rekonstrukce účetnictví se v takovýchto případech může pohybovat i v řádu statisíců.

Kvalitní servis poznáte také podle toho, zda vám zpracovatelská firma správně poradí, automaticky vás upozorní na změny v zákonech, sama navrhne a zavede optimální způsoby vedení účetnictví tak, aby jste vždy měli přehled o toku financí, nákladech na jednotlivé zakázky a mnoho dalšího jako jsou například různé typy manažerských reportů.

ico_green_sanony.png
 • vedení účetnictví

 • vedení daňové evidence

 • vzdálená podpora u klienta

 • poradenství, konzultace, školení

 • pomoc při řešení problémů včetně jejich predikce

 • zpracování roční účetní závěrky

 • vedení účetnictví online

 • podpora při zavádění/integraci nového software

 • digitalizace faktur a dokladů

 • ostatní služby

Účetnictví:
Daňová evidence:
 • daňová evidence

 • evidence dokladů v souladu s platnými předpisy

 • vedení deníku daňových příjmů a výdajů

 • vedení knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy

 • evidence hmotného i nehmotného majetku

 • zpracování roční účetní závěrky v daňové evidenci

 • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu

 • optimalizace daňové povinnosti v průběhu roku

 • ostatní služby

sluzby_ucetnictvi
sluzby_mzdy
ico_green_lidi.png
Zpracování mezd, personalistika

Správně zpracované mzdy jsou nejen klíčem ke spokojenému zaměstnanci, ale také klíčem pro bezproblémovou komunikaci s úřady. 

Základní nabídka služeb:
 • kompletní zpracování mzdového účetnictví (odvody daní a pojištění, srážky, exekuce, podání přehledů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ, atd.) 

 • zastupování pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení, se zdravotními pojišťovnami, s finančním úřadem, atd.

 • zastupování při kontrolách a auditech

 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu zabezpečení

 • průběžné poradenství v oblasti mzdového účetnictví

 • zpracování ročního zúčtování daně pro všechny zaměstnance

 • vyhotovení vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkové daně odvedené zaměstnavatelem

 • správa evidenčních listů důchodového pojištění pro zaměstnance

 • zajištění interních školení pro pracovníky a zaměstnance

 • řízení komunikace v oblasti poradenství

 • archivace a digitalizace podkladů

 • manažerský reporting

 • ostatní služby

ico_green_kalkulacka.png
Daňové poradenství

Daňové poradenství je velmi specifická, složitá a neustále se měnící oblast. Daňový poradce je profesionál v oblasti daní, šetří čas i peníze, garantuje svou službu, je řádně pojištěn a je zaštítěn Komorou daňových poradců ČR.

Kvalitní daňový poradce není člověkem, díky němuž máte odložené daňové přiznání. To je pouze velmi malý úkol, nebo lépe řečeno úkon, který daňový poradce do společnosti přináší. Důležitá je velmi dobrá znalost procesních postupů státních orgánů, hluboká znalost daňové problematiky pro optimalizaci daňových povinností a velmi rychlá reakce díky zdrojům, které má k dispozici. Daňové poradenství poskytujeme prostřednictvím daňové poradkyně Ing. Lenky Cáskové, ev. č. 5513.

Základní nabídka služeb:
 • daňové poradenství

 • zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmu

 • zastupování a komunikace se všemi státními organizacemi

 • optimalizace daňové povinnosti

 • řešení daňových kontrol a sporů

 • DPH

 • fúze a akvizice

 • konzultace a školení

 • provádění interních auditů

 • ostatní služby

 • daň z příjmu právnických osob

 • daň z příjmu fyzických osob

 • daň z přidané hodnoty

 • daň silniční

 • daň z nemovitých věcí

 • daň spotřební

Základní přehled daní:
sluzby_poradenstvi
sluzby_bulharsko
ico_green_org_chart.png
Zahraniční nabídka služeb - Bulharsko & Řecko

Nově jsme uzavřeli oboustrannou smlouvu o poskytování služeb v Bulharsku a Řecku. V tomto směru se jedná o krok, kterému předcházela dlouholetá spolupráce. To, co nabízíme v České republice, nabízíme shodně v Bulharsku i Řecku. Obrovskou výhodou je zajištění jednoduché komunikace, poradenství a konzultací bez nutnosti kamkoliv jezdit. Zároveň odpadá i obava o kvalitu nebo dostupnost služeb. V tomto směru máte garance přímo zde.

Základní nabídka služeb:
 • účetnictví

 • zpracování mezd, personalistika

 • daňové poradenství

 • investiční poradenství, podpora rozvoje podnikání

 • fúze a akvizice

 • zastupování v jednání s úřady

 • provádění auditů

 • reporting pro mateřskou společnost v daném jazyce

 • poradenství a konzultace

 • plná právní podpora a zastupování

 • zastupování klienta v dozorčích radách

 • poskytnutí virtuální adresy v případě potřeby

 • ostatní služby

 • mnohaleté zkušenosti z korporátních společností

 • specialisté v dané problematice

 • dlouhodobě ověřené kontakty

 • pravidelné koordinační meetingy (telca, osobní schůzky)

Péťa 2_edited_edited_edited.jpg
matej_danove zakony - kopie.png
ico_green_org_chart.png
Outsourcing

Outsourcing je moderní služba, která s sebou přináší celou řadu výhod, jako například přenesení podnikatelského rizika, záruky, zkušenosti, jednoznačně plánované náklady a v neposlední řadě dostupnost služby.  

V rámci našich služeb nabízíme komplexní řešení v oblasti zpracování mezd a účetnictví.

Součástí služby je i odborné vedení vašich pracovníků, zajištění školení a poradenství v dané problematice.

sluzby_outsorcing
bottom of page