top of page

Překročení obratu pro DPH na konci roku 2022

Aktualizováno: 5. 12. 2022

Daňový balíček pro rok 2023 byl zveřejněn ve Sbírce listin a jeho účinnost je od 1.1.2023. Součástí daňových změn je i novela zákona o DPH, zahrnující navýšení limitu pro zákonnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

V případě, že dojde k překročení obratu ještě před koncem roku 2022, je tato situace řešena přechodnými ustanoveními, jejichž účinnost je od následujícího dne po vyhlášení ve Sbírce listin:

  1. Pokud plátce v listopadu 2022 (tj. za období 12/2021 - 11/2022) překročí obrat 1 mil. Kč a nepřekročí 2 mil. Kč => nemá povinnost podat do 15.12.2022 přihlášku k registraci k DPH a od 1.1.2023 se plátcem daně nestane. Pokud však plátce do 15.12.2022 přihlášku k registraci podá a chce se stát plátcem, musí tento svůj úmysl potvrdit správci daně, a to do 15. 12. 2022 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona - podle toho, který datum nastane později.

  2. Pokud plátce v prosinci 2022 (tj. za období 01/2022 - 12/2022) překročí obrat 1 mil. Kč a nepřekročí 2 mil. Kč => nemá povinnost podat do 15.1.2023 přihlášku k registraci k DPH a od 1.2.2023 se plátcem daně nestane. Pokud však plátce do 15.1.2023 přihlášku k registraci podá a chce se stát plátcem, musí tento svůj úmysl potvrdit správci daně, a to nejpozději do 16.1.2023.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce

140 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page