top of page

Kompenzační bonus i pro MALÉ SPOLEČNOSTI


Kompenzační bonus se doposud týkal osob samostatně výdělečně činných, aktuálně však novela, která je v legislativním procesu, rozšiřuje žadatele i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným. Musí však jít o společnosti, které byly založené za účelem dosažení zisku a podíl společníků není představován kmenovým listem.Subjektem kompenzačního bonusu bude tedy:

 • s.r.o. s nejvýše 2 společníky, o podporu mohou pořádat oba

 • s.r.o. s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, o bonus mohou zažádat všichni.


Subjekt kompenzačního bonus musí dále splňovat tyto podmínky:

 • ke dni 12.3.2020 splňoval nároky na bonus (uzavření nebo omezení provozu, karanténa, péče o dítě, omezení poptávky, omezení nebo ukončení subdodávek)

 • nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem

 • roční obrat s.r.o. za rok 2019 je vyšší než 180.000 Kč nebo je předpoklad dosažení tohoto obratu v letech 2020 (např. v případě vzniku společnosti v roce 2020).


Pro žadatele je:

 • vyloučen souběh s kompenzačním bonusem pro OSVČ

 • vyloučen souběh s podporou v nezaměstnanosti

 • vyloučen souběh s ANTIVIRUS, pokud by byl společník tím zaměstnancem, který by byl uveden ve vyúčtování.

Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech s ručením omezeným, může žádat o bonus pouze jednou.

Výše kompenzačního bonusu zůstává zachována ve stejné výši pro všechna bonusová období, tj. 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Bonusová období:

 1. od 12.3. – 30.4.2020

 2. od 1.5. – 8.6.2020

 3. od 9.6. – 31.8.2020 pokud toto bonusové období vláda stanoví nařízením, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření.

Žádost bude odesílána pomocí jednoduchého formuláře, a to i e-mailem. Žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Novelu kompenzačního bonusu schválila vláda i Poslanecká sněmovna. Pokud by Senát poslaneckou verzi podpořil, mohl by být legislativní proces dokončen přibližně v polovině května.


Ing. Lenka Cásková


57 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page