top of page

Nový kompenzační bonus

Aktualizováno: 5. 11. 2020

Aktualizace 4.11.2020

Poslanecká sněmovna schválila návrh Ministerstva financí na nový kompenzační bonus. Po projednání v Senátu a následném podpisu prezidentem by bylo možné podávat jednotlivé žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu.

Nový kompenzační bonus bude navazovat na jarní verzi.


KOLIK:

Nezměněná zůstává částka čerpání ve výši 500 Kč za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání po dobu bonusového období.


KDO:

  1. OSVČ, který podnikal ke dni 5. 10. 2020 nebo přerušil živnost po 12. 3. 2020,

  2. fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným. Definice malého s.r.o. zůstává nezměněna, podmínkou pro čerpání bonusu je splnění podmínek malého s.r.o. k 5. 10. 2020.

  3. Osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, kteří byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci.

Kromě přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé a malá s.r.o. , kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Jde o návaznost buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (např. noční klub-ochranná služba, maloobchod - dodavatel zboží) anebo je jejich činnost přímo spojena s uzavřenou provozovnou (např. posilovna - trenér, provozovatel salonu - kadeřnice). Podmínkou je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období. Zároveň musí platit, že tato činnost musí být pro žadatele majoritním příjmem obživy, který nelze nahradit poskytováním zboží nebo služeb jinému odběrateli.


VYLOUČENÍ NÁROKU NA BONUS

Nárok na kompenzační bonus nevzniká, pokud subjekt:

  1. pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo naopak řečeno - při čerpání kompenzačního bonusu nebuje mít subjekt nárok na podporu v nezaměstnanosti. Stejně tak nelze po dobu čerpání kompenzačního bonusu zároveň čerpat sociální podporu či pomoc v hmotné nouzi,

  2. čerpá jinou přímou pomoc, například z programu Covid - Kultura, Covid - Sport, Covid - Cestovní ruch nebo ošetřovné pro OSVČ. Pomoc z programu Covid - Nájemné je vyloučena, pokud je čerpána za stejné období.

  3. čerpá příspěvek z programu Antivirus.

ZA JAKÉ OBDOBÍ

Bonus lze čerpat za každý den bezprostředního zákazu či omezení v podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. 10. do 4. 11. 2020 s možností jeho automatického prodloužení.


JAK

O kompenzační bonus se žádá prostřednictvím žádosti, kterou lze vyplnit na portálu finanční správy a poté odeslat datovou schránkou, e-mailem nebo v listinné podobě poštou či osobním doručením do sběrného boxu územního pracoviště finančního úřadu. Lze také využít webovou aplikaci finanční správy:


Žádosti o kompenzační bonus je možné dle finanční správy již podávat, výplata však prohne až po schválení zákona a nabytí jeho účinnosti.


Ing. Lenka Cásková

daňový poradce
125 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page